Evenementen

XXXXe Diës Gala der M.S.V. Tragos

  • 12 - 13 mrt. 2022
  • Sociaal
  • 104 deelnemers

Het XXXXe Diës en tevens VIIIe Lustrum gala der M.S.V. Tragos.

Meer informatie


XXXXe Diës Gala der M.S.V. Tragos externe kaartverkoop

  • 12 - 13 mrt. 2022
  • Sociaal
  • 30 deelnemers

Het XXXXe Diës en tevens VIIIe Lustrum gala der M.S.V. Tragos.

Meer informatie


VIIIe Lustrumreis

  • 21 apr. 2022 17:00 - 25 apr. 2022 09:00
  • Sociaal
  • 14 deelnemers
  • Aanmelden mogelijk

Meer informatie